เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^