เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

รายงานการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วย Google Apps for Education เพื่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^