เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ประกาศ  รับสมัครนักเรียนออนไลน์
* รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่านเว็บไซต์    http://udn5webplanning.aimedia.co.th/StudentAdmission/register/
   หรือ สแกน QR Code ===>
* สอบคัดเลือก
   วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

* มอบตัวนักเรียน พร้อมขายแบบฝึกหัด สมุด ชุดพื้นเมือง ชุดพละ    
   วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^