เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศรับสมัครนักเรียน ออนไลน์

ผู้ที่ต้องการสมัรเข้าเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอื่นๆ
ประกาศ  รับสมัครนักเรียนออนไลน์
* รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์    http://udn5webplanning.aimedia.co.th/StudentAdmission/register/
   หรือ สแกน QR Code ===>
* สอบคัดเลือก                    *  ประกาศผล
   วันที่ 5 มิถุนายน 2563            วันที่ 12 มิถุนายน 2563

* มอบตัวนักเรียน พร้อมขายแบบฝึกหัด สมุด ชุดพื้นเมือง ชุดพละ ทุกระดับชั้น    
   วันที่ 13-14 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารทั่วไป

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

กระดานข่าว

อ่านต่อ

^